top of page

Balgari Night

Balgari Night

740 บาท/คน

ช 4
ญ 4

สืบสวน

1/5

Role Play

4/5

เวลาเล่น

7 - 8 ชม.

Genre

คอมเมดี้

เงื่อนไข

-

เรื่องย่อ

ณ งานเริงระบำ Balgari Night เหล่าเศรษฐีมากหน้าหลายตามารวมกันเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ รวมไปถึงการหาคู่ครองที่เหมาะสมกับฐานะตน แต่ทว่างานเลี้ยงคนรวยนี้กลับมีบางอย่างที่มีกลิ่นตุ ๆ หรือจะมีคนปลอมเปลือกอยู่ในนี้

bottom of page