top of page

ฮอกไกโดที่รัก

Hokkaido

640 บาท/คน

ช 3
ญ 4

สืบสวน

1/5

Role Play

4/5

เวลาเล่น

5 - 6 ชม.

Genre

ดราม่า

เงื่อนไข

-

เรื่องย่อ

ณ ยุคใหม่ของญี่ปุ่น ปี 2030 โลกที่ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ถูกตัดออกจากเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง แต่ “โอตารุ” เมืองเก่าแก่ที่ยังคงไว้ซึ่งโลกเก่าอันน่าพิศมัยกำลังจะถูกกลืนหาย เหล่าผู้คนที่ยังเชื่อมั่นในความเชื่อยังคงหนักแน่นในความเชื่อเดิมที่อยากคงความน่าพิศมัยไว้ แต่ทว่าในงานเทศกาลหิมะประจำปีเมืองโอตารุก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน !?!

bottom of page