top of page

งานเลี้ยงวันวสันต์

Spring Fairwell

520 บาท/คน

5
คน

สืบสวน

2/5

Role Play

2/5

เวลาเล่น

3 - 4 ชม.

Genre

สืบสวน, จีนโบราณ

เงื่อนไข

-

เรื่องย่อ

ช่วงรัชสมัย เจียง มีงานเลี้ยงฉลองและเฟ้นหาบัณฑิตที่เก่งกาจเพื่อมาดูแลเหล่ารัชทายาทและแต่งงานกับองค์หญิง แต่ทว่าระหว่างงานฉลอง กลับมาเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น

bottom of page