top of page

สุภาพสตรี

Women nearly the Window

640 บาท/คน

6
คน

สืบสวน

3/5

Role Play

2/5

เวลาเล่น

4 - 5 ชม.

Genre

สืบสวนสอบสวน

เงื่อนไข

-

เรื่องย่อ

เกิดเหตุคดีฆาตกรรมสะทือนขวัญ ณ เมืองสนธยา พบศพหญิงสาวถูกหั่นนับ 2,000 ชิ้น กลายเป็นข่าวใหญ่โต ลุกลามไปยังเว็บบอร์ดเจ้าดังที่เป็นแหล่งรวมตัวผู้ที่สนใจคดีฆาตกรรม มาช่วยกันสืบคดีดังนี้ให้คลี่คลาย

bottom of page